Politica de confidențialitate - HCG

Politica de confidențialitate

CONFIDENȚIALITATE

Îți mulțumim că vizitezi site-ul nostru. Când vizitezi site-ul www.hcg.ro, când ne contactezi sau când apelezi la serviciile noastre, ne încredințezi informațiile tale.

Scopul Politicii de confidențialitate prin website-ul www.hcg.ro, este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm, cât timp le păstrăm, dacă și cui le trimitem și, în general, ce facem cu ele. Confidențialitatea lor este importantă. Nu comercializăm sau folosim în alte scopuri decât cele declarate conform politicii de confidențialitate datele tale personale. Informațiile tale personale îți aparțin, de aceea facem tot posibilul să le colectăm în siguranță și să le procesăm cu atenție. Nu oferim datele tale personale unor părți terțe fără a te informa. Datele personale ale clienților și utilizatorilor www.hcg.ro vor fi folosite doar pentru realizarea scopului in care au fost introduse.

Te rugăm să citești cu atenție acest document.

Prin navigarea pe site-ul www.hcg.ro sau prin contactarea noastră prin diverse medii de comunicare declari că ai primit în mod adecvat toate informațiile asupra prelucrării datelor tale personale, datorită parcurgerii acestui document denumit „Politică de confidențialitate”.

DEFINIȚII

Vom defini mai jos câteva noțiuni care să te ajute să înțelegi prezenta Politică de confidențialitate.

www.hcg.ro  (sau „Site-ul”) este un site de prezentare și vânzare cu sediul social înCalea Dezmirului nr 16-18,jud Cluj, Cluj Napoca, Romania, telefon: 0728 448 899, email clienti@hcg.ro .

Când spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

„Date cu caracter personal” reprezintă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”).

ACTUALIZĂRI

Această Politică de confidențialitate poate fi actualizată și schimbată în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei Politici sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site și/sau notificare prin e-mail.

ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale personale sau dorești să îți exerciți drepturile legale în legătură cu datele  pe care le deținem, ne poți scrie la adresa de e-mail clienti@hcg.ro

CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM? 

 1. a) Informațiile pe care ni le furnizezi prin completare voluntară

Când utilizezi formularele de pe site, când încerci produse prin intermediul site-ului, când ne contactezi prin telefon sau e-mail sau comunici cu noi în orice mod, ne dai în mod voluntar informațiile pe care prelucrăm. Aceste informații includ numele, prenumele, adresa de e-mail, adrese de livrare, date de facturare, numărul de telefon, precum și orice alte date le oferi voluntar în cadrul procesului de accesare a website-ului.

Aceste informații sunt păstrate în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date. Nu dezvăluim sau transferăm informații către terți, decât în condițiile stipulate în prezenta Politică de confidențialitate, excepție făcând legislația UE sau altă legislație internă care ne obligă la divulgarea datelor personale, sau o decizie definitivă a unei instanțe judecătorești din UE sau internă.

 1. b) Informații pe care le colectăm automat

Când navighezi pe site-ul nostru, este posibil să colectăm informații despre vizita ta pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ai interacționat cu site-ul. Putem colecta aceste informații prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii de similare.

TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM:

 • Informații de contact – cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail și informațiile de conectare;
 • Informații despre compania din care faci parte, funcția ta, despre situația sau activitățile de marketing și vânzări pe care le desfășoară compania ta, prin intermediul chestionarelor pe care le completezi voluntar;
 • Informații despre tine și cariera ta (prin intermediul CV-ului pe care îl poți transmite prin intermediul paginii dedicate de pe website – Cariere);
 • Date privind satisfacția consumatorilor și feedback – cum ar fi rezultatele privind satisfacția clienților și studiile de feedback;
 • Date colectate în timpul vizitei pe site-ul nostru – cum ar fi datele colectate prin cookie-uri și alte date colectate automat pentru a-ți oferi o bună experiență de navigare;
 • Detalii precum informațiile despre trafic, date de localizare și alte date de comunicații (inclusiv adresa de IP și tipul de browser) colectate prin folosirea serviciilor de către tine;
 • Informații despre dispozitiv, inclusiv dispozitivul unic identificat;
 • Paginile vizitate și conținutul vizualizat, linkurile și butoanele accesate, URL-urile vizitate înainte și după folosirea serviciului nostru.

Pentru mai multe informații despre modulele cookie și modul de gestionare a acestora, citește Politica de utilizare cookies.

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRARE?

În privința datelor pe care ni le oferi voluntar prin completarea și trimiterea formularelor, prin încercări ale produselor prin site sau prin contactarea noastră în orice mod, temeiul legal este „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract” (art. 6 alin. (1) lit. b din Regulamentul (UE) 679/2016). Aici sunt cuprinse și acțiuni precum contactarea în vederea obținerii de informații și lămuriri pentru înaintarea unei oferte, negocieri, contractarea propriu-zisă și orice alte activități care țin de buna derulare a contractului.

În privința datelor pe care ni le oferi voluntar, eventual prin postarea unui comentariu la un articol de pe blog, temeiul prelucrării este obligația noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar și interesul nostru legitim de a oferi cititorilor blogului transparență și informare.

Potrivit legislației actuale, inclusiv GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimțământul tău nu este cerut în situația în care prelucrarea este necesară pentru efectuarea de demersuri pentru încheierea unui contract, îndeplinirea unei obligații legale sau interesul legitim.

În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul. Odată cu accesarea site-ului, îți dai în mod valabil consimțământul asupra prelucrării.

 CUM COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL:

 • Prin vizitarea site-ului nostru, completarea unui chestionar sau serviciu prin intermediul formularelor de contact, participarea la campaniile noastre, crearea unei evaluări a produsului sau descărcarea și utilizarea unei aplicații;
 • Din surse disponibile publicului;
 • Din rețele de socializare, de ex. Facebook / LinkedIn dacă alegi să le utilizezi pentru a facilita conectarea la site-urile /aplicațiile noastre.

Poți alege să nu furnizezi anumite tipuri de date cu caracter personal. Acest lucru poate afecta însă capacitatea noastră de a îți furniza anumite servicii, produse sau oferte promoționale, dar și capacitatea ta de a utiliza anumite funcționalități, aplicații și/sau servicii ale site-urilor web.

Putem, de asemenea, combina datele cu caracter personal furnizate de către tine cu alte informații colectate online sau offline, în măsura permisă de legile aplicabile, inclusiv informațiile furnizate de terțe părți, și să le folosim sau să le partajăm în scopurile descrise în această Politică privind Datele cu caracter personal. Putem anonimiza informațiile pe care le colectăm (ceea ce înseamnă că nu mai pot fi asociate cu tine și, prin urmare, nu mai constituie date cu caracter personal).

ÎN CE SCOPURI COLECTĂM DATELE?

 • Pentru a-ți furniza produsele și serviciile pe care le-ai solicitat, sau informații despre ele;
 • Pentru a ajuta la dezvoltarea, testarea, îmbunătățirea și modificarea produselor și serviciilor noastre;
 • Pentru a îți transmite comunicări de marketing, dacă ți-ai dat în prealabil acordul voluntar în acest sens;
 • Scopuri interne de privind afacerea, inclusiv securitate, analize, audit pentru activitățile noastre operaționale principale;
 • Pentru a interpreta feedback-ul tău atunci când efectuezi o clasificare / recenzie a produselor sau serviciilor noastre;
 • Pentru a interpreta și a opera site-urile și aplicațiile noastre, inclusiv înregistrarea online;
 • Pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract;
 • Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice.

CÂT TIMP STOCĂM DATELE?

Vom păstra datele tale cu caracter personal atâta timp cât va fi necesar conform legii, sau conform cerințelor amintite mai sus. Dacă nu există o cerință legală, vom păstra informații despre tine numai pentru atâta timp cât este necesar pentru scopul sau scopurile pentru care au fost colectate.

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar www.hcg.ro nu mai are motive legale sau legitime de a prelucra datele tale cu caracter personal, datele vor fi șterse în conformitate cu procedurile acesteia, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

CUM DEZVĂLUIM INFORMAȚIILE TALE?

Nu vom dezvălui datele tale către terțe părți pentru a fi utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără consimțământul tău. Totuși, pentru scopurile Prelucrării stabilite mai sus, putem partaja sau divulga datele tale cu caracter personal către următoarele entități:

Furnizori de servicii. Putem dezvălui informațiile tale altor companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, cum ar fi companiile care ne ajută pentru facturare, contabilitate, plăți, transport, finanțare, comunicare, promovare sau care trimit e-mailuri în numele nostru. Aceste entități sunt selectate cu grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal, pe care nu le utilizează în alte scopuri decât cele declarate.

Instanțe de judecată, parchete sau alte autorități publice pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la o procedură legală obligatorie.

Altor părți cu consimțământul sau la instrucțiunile tale.

În scopul îndeplinirii celor de mai sus, este posibil să transferăm datele tale către entități cu sediul în state din afara Uniunii Europene, cum ar fi cele care efectuează servicii de marketing, web hosting, platforme de magazin online. Aceste entități au fost alese cu grijă și se conformează complet GDPR.

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

Dacă te afli în UE sau dacă datele tale cu caracter personal sunt prelucrate în alt mod de către compania noastră decât cele din prezenta politică, ai următoarele drepturi:

Dreptul de retragere a consimțământului: În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, îți poți retrage consimțământul în orice moment și în mod gratuit, prin transmiterea unui e-mail pe adresa clienti@hcg.ro  cu subiectul „retragere consimțământ” sau prin sms la 0728 448 899 cu textul „retragere consimțământ”.

Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

Dreptul de a te adresa justiției.

Dreptul de acces: Ai  dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc și, în caz afirmativ, ai dreptul de acces la datele respective.

Dreptul la rectificare: Ai dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care te privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, ai dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): În situațiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) te opui prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obține ștergerea datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Ai dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

(a) contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor;

(b) prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

(d) te-ai opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale.

Dreptul la portabilitatea datelor: Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care ni le-ai furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

(a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și

(b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care te privesc sau te afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.

Nu ai acest drept în cazul în care decizia este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

Pentru a nu mai primi mesaje promoționale, poți urma instrucțiunile de dezabonare incluse în fiecare e-mail.

Dacă ai întrebări cu privire la aceste drepturi, sau dacă dorești să exerciți oricare dintre aceste drepturi, poți face acest lucru în scris, prin e-mail sau prin intermediul formularului de contact de pe www.marketminds.ro .

Te rugăm să reții faptul că exercitarea acestor drepturi poate afecta capacitatea noastră de a-ți furniza anumite produse, funcționalități sau servicii.

SECURITATEA DATELOR TALE CU CARACTER PERSONAL

SC MARKETMINDS CO SRL va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate, tinând cont de natura informațiilor și costurile aferente implementării, în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor, inclusiv prin a solicita furnizorilor de servicii, partenerilor de afaceri sau consultanților profesioniști să utilizeze măsuri adecvate pentru a îți proteja datele cu caracter personal.

TE RUGĂM SĂ REȚII URMĂTOARELE:

Vom încerca să răspundem oricăror solicitări în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit din motive specifice legate de dreptul legal specific sau complexitatea cererii tale.

Restricționarea accesului: în anumite situații, este posibil să nu îți putem oferi acces la toate sau la unele dintre datele tale personale datorită dispozițiilor legale. Dacă refuzăm cererea ta de acces, te vom informa despre motivul refuzului.

Imposibilitatea de a te identifica: în unele cazuri, este posibil să nu putem căuta datele tale personale din cauza identificatorilor pe care îi furnizezi în solicitarea ta. Un exemplu de date cu caracter personal pe care nu le putem consulta atunci când ne furnizezi numele și adresa de e-mail sunt datele colectate prin cookie-uri de browser.

În astfel de cazuri, în cazul în care nu te putem identifica ca persoană vizată, nu suntem în măsură să ne conformăm solicitării tale, cu excepția cazului în care furnizezi informații suplimentare care să permită identificarea.

CUM ÎȚI EXERCIȚI DREPTURILE

Pentru a-ți exercita drepturile legale, te rugăm să ne contactezi la adresa de e-mail clienti@hcg.ro sau la telefon: 0728 448 899